Aktualności projektowe

Wsparcie informatyczne linii produkcyjnej

Dzięki przeprowadzonej analizie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa MEBLE.PL, która została sfinansowana w ramach projektu dotacyjnego UE (działanie 5.2 POIG), zarekomendowano do wdrożenia wsparcie informatyczne procesu uruchomienia nowej linii produkcyjnej mebli na wymiar sygnowanych własną marką. Koncepcja innowacji technologicznej wypracowana w ramach Audytu innowacyjności została wsparta merytorycznie, organizacyjnie i finansowo w kolejnej fazie, Doradztwa we wdrożeniu.