Aktualności projektowe

Efektywna rezerwacja zasobów i zamawianie usług

Wsparcie dotacyjne ze środków UE, jakie zapewnia przedsiębiorcom projekt „Doradztwo we wdrożeniu innowacji” w działaniu 5.2 POIG, pozwoliło na przeprowadzenie analizy potrzeb i możliwości w zakresie wdrożenia innowacji w Fundacji Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości. Stworzona w oparciu o wynik Audytu innowacyjności koncepcja informatycznego systemu do rezerwacji zasobów i zamawiania usług inkubatora przedsiębiorczości, wspierającego również realizację oferty produktowej w zakresie wirtualnego biura, została – dzięki wsparciu Netrix Group – wdrożona w drodze realizacji drugiego etapu usługi, Doradztwa we wdrożeniu. Implementacja tych komplementarnych technologii pozwoliła na uatrakcyjnienie oferty Fundacji, stwarzając warunki mające na celu przyciągnięcie nowych firm do skorzystania z jej usług.