Sposób finansowania

Usługa Intensywność wsparcia Kryterium różnicujące poziom wsparcia
Audyt innowacyjności 100% Wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji
Audyt innowacyjności 90% Wyświadczony wyłącznie audyt innowacyjności
Doradztwo we wdrożeniu innowacji 85% Zakup rozwiązania technologicznego opracowanego wyłącznie na potrzeby przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową
Doradztwo we wdrożeniu innowacji 50% Zakup gotowego rozwiązania technologicznego, w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia, jeżeli to rozwiązanie technologiczne lub prawo do jego wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej zostały nabyte przez przedsiębiorcę od innego podmiotu niż jednostka naukowa